top of page
לילך שם טוב- פיתוח חוסן נפשי

לילך שם טוב- פיתוח חוסן נפשי

כל אדם במהלך חייו יעבור קושי מסוים, לא תמיד אנחנו האחראים לתוצאה אך האחריות  איך יראו החיים שלנו מאותו אירוע, חלה תמיד עלינו.
ההגדרה ליכולת זו היא "פיתוח החוסן נפשי", וכן חוסן נפשי ניתן לפתח. לראייה כי לילך פיתחה אותו למרות נסיבות חייה המצערות והטרגיות.
 לילך שם טוב איבדה את שלושת ילדייה: עומר, רוני ואור ב 24.7.2010, ביום הולדתה ה 38.
הם נרצחו ע"י אבא שלהם.
רק לאחר הטרגדיה, הבינה לילך דברים שלא היו נהירים לה ולמרות הקושי שלה הצליחה להאחז בחיים.
למה? כי היא בחרה. היא הציבה לעצמה מטרות חזקות מאוד ובזכות המטרות הללו היא בחרה בחיים ובחרה להביא חיים, כיום לילך אמא לילדה מופלאה.
לא פשוט לקיים חיים רגילים אחרי טרגדיה כזו, לבחור בחיים נורמטיביים ולהיות אם יחידנית, אך כל דבר שלילך בוחרת לעשות היא עושה באהבה גדולה ולכן כל קושי הופך למשוב וכל "לא" הופך להזדמנות. 
ניטשה אמר: "מי שיש לו איזה למה שלמענו יחיה, יוכל לשאת כמעט כל איך",
הכל אפשרי אם רק נטמיע בתוכנו את ההבנה כי הכל אפשרי. ומה הדרך? מוזמנים להזמין את ההרצאה הזו שהיא חוויה משנת חיים, ולהבין. 

עוד תכנים שיכולים לעניין אותך...